18 Σεπ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζωγράφου.

Αρχείο PDF