08 Νοέ 2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου, διάρκειας 8 μηνών, δεκαεπτά (17) ατόμων, έναντι αντιτίμου στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ

 Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2018 για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου, διάρκειας 8 μηνών, δεκαεπτά  (17) ατόμων, έναντι αντιτίμου στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ