01 Φεβ 2017

Ανακοίνωση της Δημάρχου Ζωγράφου και της Διοίκησης του Δήμου προς την Διοίκηση του Σωματείου και τους Εργαζόμενους του Δήμου

Προς την Διοίκηση του Σωματείου και τους Εργαζόμενους του Δήμου Ζωγράφου

Η Διοίκηση του Δήμου Ζωγράφου μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30/1/2017 κατά την οποία από το σύνολο των μελών του ΔΣ αναγνωρίστηκε το δίκαιο των αιτημάτων σας σχετικά με την παροχή του συνόλου των Μέσων Ατομικής Προστασίας σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

1. Η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση την 31/1/2017 προχώρησε στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

2. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αύριο 1/2/2017 και θα είμαστε σε επαφή για τη άμεση έγκριση της. Μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης υπογράφεται αμέσως σύμβαση με τον ανάδοχο για να παραδοθεί το σύνολο των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

3. Η Διοίκηση του Δήμου έδωσε ήδη εντολή για τη σύνταξη μελέτης για την προμήθεια ΜΑΠ για τους εργαζόμενους που θα έρθουν στο Δήμο στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

4. Η Διοίκηση του Δήμου, όπως το 2015 και το 2016, προχωρά σε σύμβαση με Ιατρό εργασίας για το 2017.

5. Σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας παραδόθηκαν βασικά μέσα προστασίας που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων (Δερματοπάνινα γάντια και μάσκες φίλτρου μιας χρήσης)

Με βάση τα παραπάνω και τις συνολικές δεσμεύσεις τις οποίες ανακοίνωσε η Δήμαρχος κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30/1/2017, θεωρούμε ότι τα αιτήματα σας ικανοποιούνται και ζητάμε την αναστολή των κινητοποιήσεων σας, στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα καλής συνεργασία μας και με γνώμονα την ανάγκη αντιμετώπισης των άμεσων και σοβαρών προβλημάτων της πόλης.