31 Δεκ 2016

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου του Δήμου

Το ταμείο του Δήμου δε θα λειτουργήσει Δευτέρα και Τρίτη 2 & 3 Ιανουαρίου 2017 λόγω μετάπτωσης οικονομικών στοιχείων.