20 Ιούλ 2016

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (ΣΟΧ1-2016)

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας 8 μηνών, στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (ΣΟΧ1-2016)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2016

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ asep για ΣΟΧ 1-2016 23-1-2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ1-2016