16 Απρ 2015

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών και καλεί τους οφειλέτες του Δήμου που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους,

να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 26 /5/2015.

Συγκεκριμένα:
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015, στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς το Δήμο (δηλαδή τέλη, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., μισθώματα κ.λ.π.), που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015. Στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου. Τηλ.: 213 2024138 (κα Τσίκα, κα Μπουκουβάλα).

Ο Δήμος θα δέχεται αιτήσεις από 16.04.2015.