21 Δεκ 2017

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 8 εργαζομένων για την λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου