05 Αυγ 2015

Ανακοίνωση για την εναρμόνιση οικογενειακής και eπαγγελματικής ζωής

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ // ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ