29 Ιαν 2019

Αναδιανομή ειδών παντοπωλείου, καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής αποκλειστικά σε 5/μελείς οικογένειες, που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών του Τ.Ε.Β.Α