17 Ιούλ 2018

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2018

17 Ιουλίου 2018

Πίνακες Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018

Οι  υπ’ αριθ. πρωτ.  1854/16.07.2018  και 1850/16.07.2018 πίνακες επιλογής και αποκλειομένων υποψήφιων για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν στην ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»  ΣΟΧ 1/2018 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :  ΜΟΥΣΙΚΩΝ για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ για τα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ