21 Μαρ 2016

Αιτήσεις νέων δικαιούχων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (ωφελούμενοι ΄Β Τετραμήνου 2016)

Πληροφορίες-Ενημέρωση: 210 77 86 878

 Διαβάστε / μεταφορτώστε την Ανακοίνωση πατώντας εδώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ).
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
  3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
  4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΔΕΗ,ΟΤΕ (πρόσφατος λογαριασμός) και μισθωτήριο κατοικίας για ενοικιαστές).
  5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ 2015 & Ε1 & (Ε9 εφόσον υπάρχει).
  6. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ (φωτοαντίγραφο).
  7. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (για άτομα με προβλήματα  Υγείας).