01 Ιούλ 2012

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος :

  • Κουρέα
  • Κουρέα Α
  • Κομμωτή
  • Κομμωτή Α
  • Τεχνίτη  περιποίησης   νυχιών (χεριών και ποδιών)
σύμφωνα με το  ΦΕΚ 193/Α/ 2-8-2005 -   Π.Δ. 133/2005

1. Πίνακας που αφορά άδειες ασκήσεως επαγγέλματος

2. Δικαιολογητικά για άδεια άσκησης επαγγέλματος

3. Αίτηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος