Κοινωνικό Φαρμακείο

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου υλοποιείται η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, που απευθύνεται σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους, με σκοπό τη φαρμακευτική τους περίθαλψη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με εθελοντή φαρμακοποιό, καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 10.00π.μ. έως 13.30μ.μ.

Δ/νση: Ι. Θεολόγου 22, Ισόγειο.

Τηλ.: 210 7481422

Για την ένταξη ωφελούμενου στο Κοινωνικό Φαρμακείο, χρειάζεται να κατατεθεί αίτηση στο Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο Δημαρχείο.

Πληροφορίες: Σ. Παναγοπούλου

Τηλ.: 2107715510