ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου, Αθήνα Τ.Κ.: 15772

Τηλέφωνα: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 15305

Θα βρείτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου στο αρχείο Χρήσιμα Τηλέφωνα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email: dhmarxos[at]zografou.gr

(αντικαταστήστε το [at] με το σύμβολο @)