Γενική Γραμματέας Δήμου

 

Γεν Γραμματέας

Η Άλκηστις Τελώνη γεννήθηκε το 1953 στην Κύπρο, αποφοίτησε το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού και εγκαταστάθηκε στο Δήμο Ζωγράφου το 1971, ως φοιτήτρια. Με το Γιάννη Τελώνη, ο οποίος αποβίωσε το 1987 απέκτησε τη Μαρία και την Ελένη. Τα τελευταία χρόνια κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα για 3 χρόνια και το 1984 προσλήφθηκε στο Δήμο Ζωγράφου όπου μέχρι το 2001 είχε τη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι το 2003 της Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού.

Το Σεπτέμβριο 2003 αποσπάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και το Νοέμβριο 2008 μετακινήθηκε, με νέα απόσπαση, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων η οποία μετεξελίχθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών όπου κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης της Μονάδας Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων.

Συνταξιοδοτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2014.