Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Αντιδημαρχία Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Αντιδήμαρχος: Σταματάκης Xάρης

 

Αντιδημαρχία Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Αντιδήμαρχος: Αρμπιλιάς Σταύρος

 

Αντιδημαρχία Τεχνικών έργων –Υποδομών και Παιδείας

Αντιδήμαρχος: Κικάκης Νικόλαος

 

Αντιδημαρχία Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

Αντιδήμαρχος: Αλεξανδρή – Ζουμπουλάκη Ευσταθία

 

Αντιδημαρχία Κοινωνικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Μπέλλου Ράνια