Αντιδήμαρχοι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μπότου Αναστασία

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

1.Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Δήμαρχος :

Μετικαρίδης Θεόδωρος

2.Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας :

Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος ( Άγης)

3.Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών :

Δήμας Δημήτριος

4.Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών :

Χαλκιαδάκη Ειρήνη (Ρένα)

5.Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού :

Βούρτσης Ιωάννης

6.Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών , Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων :

Καλαρρύτης Λάμπρος